Wilt u groeien met uw organisatie?

Uw keuzes baseren op een goed onderbouwd feitenfundament?

De strategische
koers bepalen?

Met een stevig feitenfundament kunt u de strategische besluiten nemen die nodig zijn om uw doelen te bereiken. Alignment Analytics zorgt voor dit feitenfundament.

In onze aanpak gaan een externe en interne analyse hand in hand. De externe analyse geeft inzicht in de behoeften bij doelgroepen en de kansen die dat biedt voor uw organisatie. De interne analyse geeft inzicht of uw organisatie voldoende in staat is om die kansen te grijpen. Het één kan niet zonder het ander om de kans op succes te maximaliseren. Vanuit die overtuiging zijn wij: Alignment Analytics.

Het antwoord op
uw strategische
uitdagingen

Positionering

Een succesvolle positionering is relevant voor doelgroepen en onderscheidend van alternatieven. Inzicht in klantbehoeften en -percepties en in de aanwezige alternatieven vormen dan ook het noodzakelijk feitenfundament om tot een succesvolle positionering te komen.

Alignment

In hoeverre zijn uw medewerkers aligned met de doelen van uw organisatie? En is uw organisatie optimaal ingericht om commerciële of maatschappelijke impact te realiseren? Inzicht in de organisatiecultuur, medewerkersbetrokkenheid, de interne kracht van uw organisatie, zijn belangrijk voor een succesvolle strategische uitvoering.

Impact

Commerciële of maatschappelijke impact gaat verder dan alleen de bottom line resultaten. Heeft u met uw strategie daadwerkelijk een verandering te weeg gebracht bij uw klanten en andere betrokken? Het meten van impact is cruciaal voor het draagvlak voor uw strategie van aandeelhouders, investeerders, subsidiegevers, of andere stakeholders.

Maak kennis
met ons

Vanuit onze filosofie lopen wij warm voor het genereren en alignen van interne en externe inzichten. We zijn ervan overtuigd en we hebben ervaren dat dit dé manier is om te komen tot succesvolle besluitvorming en strategische executie.