Onze aanpak


Uw antwoord op strategische uitdagingen

Wij helpen u om regie te houden op uw strategische besluitvorming en uitvoering. Met onze oplossingen krijgt u het diepgaand inzicht dat noodzakelijk is voor het succes van uw organisatie.

Het antwoord op
uw strategische
uitdagingen

Behoeften en percepties

Wat zijn de behoeften en percepties van uw (potentiële) klanten? Wat bepaalt of zij uiteindelijk voor úw producten of diensten kiezen? We zetten zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden in om antwoord te kunnen geven op deze vragen. In co-creatie met u, uw stakeholders en uw klanten komen we tot een scherp inzicht.

Alternatieven en concurrenten

Wat onderscheidt u van de alternatieven die uw doelgroepen hebben? Op basis van relevante keuzedrivers benchmarken wij uw organisatie ten opzichte van de concurrentie. Zo komen we tot concrete aanbevelingen om uw propositie aan te scherpen.

Marktdynamiek

Wat zijn de trends en ontwikkelingen in de markt? En wat betekenen deze trends en ontwikkelingen voor uw organisatie? Wij spreken met experts, doen deskresearch en bepalen samen met u de implicaties voor uw organisatie.

Organisatiescan

Wat zijn de sterke punten van uw organisatie, en waar zou u nog moeten verbeteren om succesvol te kunnen opereren in uw markt of verzorgingsgebied? Wij voeren een cultuurscan uit en doen onderzoek naar de kwaliteiten, motivaties en drijfveren die aanwezig zijn in uw organisatie. Zo komen we tot concrete aanbevelingen om de inrichting van uw organisatie te optimaliseren.

Impactmeting

Wat is de impact van uw dienstverlening op klanten, stakeholders en de (lokale) maatschappij? Met een compact dashboard meten we resultaten, al dan niet behaalde doelstellingen en – waar mogelijk – impact.

Maak kennis
met ons

Vanuit onze filosofie lopen wij warm voor het genereren en alignen van interne en externe inzichten. We zijn ervan overtuigd en we hebben ervaren dat dit dé manier is om te komen tot succesvolle besluitvorming en strategische executie.